Usluge

NISKOGRADNJA.

Iskopi – Uređenje terena i izrada platoa – Izgradnja vodovodne, kanalizacijske i telekomunikacijske infrastrukture – Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture –
Izgradnja parkirališta – Izgradnja igrališta – Rekonstrukcija i izgradnja cesta i prilaznih putova – Asfaltiranje – Dekorativni beton kao dekorativna opločenja od armiranog betona velikog izbora boja i tekstura izraženih karakteristika nosivosti, dugotrajnosti i izdržljivosti – Usluga drobljenja kamena

Usluge

PRODAJA BETONA.

Tvrtka Ekspert gradnja d.o.o. raspolaže tvornicom betona u naselju Sv. Ivan, Buzet.

Nudimo uslugu prodaje i isporuke betona prema željama kupaca. Osim miješanja osnovnih sastojaka: voda, cement, pijesak i kameni agregat, često upotrebljavamo dodatke ili aditive za sve vrste betona. Vozni park betonare sastoji se od s miksera i beton-pumpe.

CERTIFIKAT:
Sve betonske mješavine koje nudimo na prodaju certificirane su i kontrolirane od strane ovlaštenih institucija i posjeduju sve valjane certifikate proizvodnje i kvalitete.

CJENIK BETONA:
Na isporuku velikih količina betona odobravamo popust.

Usluge

VISOKOGRADNJA.

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada – Adaptacija i rekonstruiranje objekata –
Radovi na rušenju starih objekata sa uređenjem terena – Sanacije i održavanje objekata u eksploataciji – Zidarski radovi – Izvođenje završnih zanatskih radova u građevinarstvu

Proizvodnja, ugradnja i prodaja ukrasnog lomljenog kamena. Kameni materijali su prirodne sirovine različite geološke starosti te različitog kemijskog sastava.
Arhitektonski gledano to je vječan materijal što potkrepljuje i činjenica da su mnoge antičke građevine postojane do danas. Odluči za primjenu kamena kao građevinskog materijala pridonosi činjenicu da to nije samo trajan materijal već i estetski oku lijep.

Usluge

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga trebaju posjedovati postojeće zgrade javne namjene i sve novoizgrađene zgrade.

Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, a implementira se putem niza temeljnih propisa i pravilnika s obvezom primjene od 31.03.2010. godine za sve objekte definirane Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada, NN 36/2010.

Ekspert gradnja d.o.o. posjeduje ovlaštenje izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom.
Svaki izdani energetski certifikat od strane tvrtke Ekspert gradnja d.o.o. evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske

Usluge

PROJEKTIRANJE.

Izrada projektne dokumentacije za stambene i nestambene objekte, ceste, kanalizacije, vodovodi. Ovisno o zahvatu, dokumentacija se može sastojati od:
– arhitektonskog snimka izvedenog stanja,
– snimaka postojećeg stanja,
– idejnog projekta,
– glavnog projekta,
– izvedbenog projekta,
– troškovnika radova

Usluge

LABORATORIJ.

U sklopu tvrtke Ekspert gradnja d.o.o. 2015. godine ustrojena je zasebna jedinica Laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.
Vršimo ispitivanje:
– kanalizacijskih sustava sukladno normi HRN EN 1610
– tlačnih cjevovoda sukladno normi HRN EN 805
– vodonepropusnosti spremnika sukladno normi HRN EN 1508
Voditelj laboratorija: Barbara Cerovac Križman, dipl.ing.građ.