• Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
  • Adaptacija i rekonstruiranje objekata
  • Radovi na rušenju starih objekata sa uređenjem terena
  • Sanacije i održavanje objekata u eksploataciji
  • Zidarski radovi
  • Izvođenje završnih zanatskih radova u građevinarstvu
  • Proizvodnja, ugradnja i prodaja ukrasnog lomljenog kamena. Kameni materijali su prirodne sirovine različite geološke starosti te različitog kemijskog sastava.
  • Arhitektonski gledano to je vječan materijal što potkrepljuje i činjenica da su mnoge antičke građevine postojane do danas. Odluči za primjenu kamena kao građevinskog materijala pridonosi činjenicu da to nije samo trajan materijal već i estetski oku lijep.