Izrada projektne dokumentacije za stambene i nestambene objekte, ceste, kanalizacije, vodovodi. Ovisno o zahvatu, dokumentacija se može sastojati od:

  • arhitektonskog snimka izvedenog stanja,
  • snimaka postojećeg stanja,
  • idejnog projekta,
  • glavnog projekta,
  • izvedbenog projekta,
  • troškovnika radova