• Iskopi
  • Uređenje terena i izrada platoa
  • Izgradnja vodovodne, kanalizacijske i telekomunikacijske infrastrukture
  • Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
  • Izgradnja parkirališta
  • Izgradnja igrališta
  • Rekonstrukcija i izgradnja cesta i prilaznih putova
  • Asfaltiranje
  • Dekorativni beton kao dekorativna opločenja od armiranog betona velikog izbora boja i tekstura izraženih karakteristika nosivosti, dugotrajnosti i izdržljivosti.
  • Usluga drobljenja kamena