Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga trebaju posjedovati postojeće zgrade javne namjene i sve novoizgrađene zgrade.

Obavezno energetsko certificiranje zgrada u Republici Hrvatskoj uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, a implementira se putem niza temeljnih propisa i pravilnika s obvezom primjene od 31.03.2010. godine za sve objekte definirane Pravilnikom o energetskom certificiranju zgrada, NN 36/2010.

Ekspert gradnja d.o.o. posjeduje ovlaštenje izdano od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom.
Svaki izdani energetski certifikat od strane tvrtke Ekspert gradnja d.o.o. evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske