EU projekti

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije

Poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. je dana 04.02.2020. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se konkurentnost i prihodi poduzeća.

Podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije
 • Naziv korisnika: EKSPERT GRADNJA d.o.o.
 • Ukupna vrijednost projekta: 163.923,96 HRK
 • EU sufinanciranje projekta: 83.940,77 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 16.12.2019. - 16.06.2021.
 • Kontakt osobe: Siniša Vivoda, ekspert.gradnja@gmail.com, 052/662-987
 • Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
 • Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o.
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 • https://www.strukturnifondovi.hr
 • https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija
SHOPPING CART