EU projekti

Obradimo/reciklirajmo građevinski otpad!

EKSPERT GRADNJA d.o.o. je 20. siječnja 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva gospodarstva, i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane i EKSPERT GRADNJE d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane.

Podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Obradimo/reciklirajmo građevinski otpad!
 • Naziv korisnika: EKSPERT GRADNJA d.o.o.
 • Ukupna vrijednost projekta: 8.619.702,62 HRK
 • EU sufinanciranje projekta: 4.037.255,10 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 03.02.2020. - 03.02.2023.
 • Kontakt osobe: Andrea Brnić Vivoda , ekspert.nabava@gmail.com i Matej Suman, matej.suman@sensum.hr
 • Opći cilj: Uspostava jednog mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog otpada i doprinos tvrtke EKSPERT GRADNJA d.o.o. unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje kapaciteta za obradu/recikliranje građevnog otpada na području Istarske županije i Republike Hrvatske
 • Specifični ciljevi: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.
 • http://www.strukturnifondovi.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

 1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 2. Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada
 3. Upravljanje projektom
 4. Promidžba i vidljivost

Predmetni projekt predstavlja ulaganje poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o. u nabavu i uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta građevnog otpada u kojem će se vršiti recikliranje odnosno obnavljanje građevnog otpada postupkom R5.

Projekt doprinosi unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje kapaciteta za obradu/recikliranje građevnog otpada na području Istarske županije i Republike Hrvatske.

SHOPPING CART