Tvrtka Ekspert gradnja d.o.o. iz Buzeta trgovačko je društvo registrirano 2007. godine kao pravni slijednik obrta osnovanog 1983. godine.

Ekspert gradnja kao svoju osnovnu djelatnost ističe građevinske, izvođačke i investitorske radove, kako u niskogradnji, tako i u visokogradnji.

Poduzetnička je misao orijentirana prema potrebama nacionalnog tržišta te stalnome praćenju i primjeni novih tehnologija. Temelj našeg uspješnog poslovanja su vrhunska tehnička i stručna opremljenost, kvaliteta i brza gradnja te aplikacija novih tehnologija i znanja.

Svojim poslovnim rezultatima Ekspert gradnja d.o.o. sa svojim djelatnicima i poslovnim partnerima potvrđuje ozbiljnost i namjeru daljnjeg razvoja.  Tvrtka danas zapošljava djelatnike raznih struka i kvalifikacija potrebnih za kvalitetno obavljanje povjerenih joj poslova.
Tvrtka raspolaže suvremenim građevinskim strojevima kao i teretnim vozilima.
Radi kompletiranja poslova u građevinarstvu tvrtka vrši poslove drobljenja kamena, za što posjeduje i specijaliziranu opremu.

Dobra interna infrastruktura ključni je segment naše kvalitete i pozicije na tržištu racionalnim ulaganjem u osnovna sredstva za rad kojima kroz dugi niz godina održavamo visoku razinu mehano opremljenosti.

Poštenje, kvalitetan rad i korektni odnosi sa ostalom građevinskom strukturom temelj su našeg poslovanja, a aplikacija novih znanja i tehnologija, stalno ulaganje u znanje te brzina i efikasnost aduti su kojima nastojimo opravdati povjerenje naručitelja.

Realizaciji ugovorenih projekata pristupa se uz prethodno dobro razrađenu tehničku pripremu i organizaciju svih faza rada i izbor optimalne tehnologije građenja.

Cjelokupno poslovanje tvrtke temelji se na poštivanju dogovorenih rokova i kvalitetno pruženih usluga, u cilju zadovoljstva investitora.