EU projekti

Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove

Na dan 27.03.2017. godine poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. je započelo s provedbom projekta „Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove“.

Kao posljedica provedbe projekta „Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove “ EKSPERT GRADNJA d.o.o. biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, povećani prihod od prodaje, rast prihoda od izvoza MSP-a u razdoblju do 2020. godine.

Podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove
 • Naziv korisnika: EKSPERT GRADNJA d.o.o.
 • Ukupna vrijednost projekta: 3.359.250,00 HRK
 • EU sufinanciranje projekta: 1.534.052,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 27.03.2017. - 27.05.2019.
 • Kontakt osobe: Siniša Vivoda, ekspert.gradnja@gmail.com, 052/662-987
 • Opći cilj: Povećanje izvoza, jačanje kapaciteta i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti u RH, poticanje ravnopravnosti u društvu
 • Specifični ciljevi: Proširenje kapaciteta za izvođenje zemljanih radova, povećani prihod poduzeća, realizacija izvoznih poslova, smanjenje emisije Nox spojeva, povećanje broja zaposlenih, promicanje ravnopravnosti
 • Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.
 • http://www.strukturnifondovi.hr
 • http://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija
SHOPPING CART