EKSPERT GRADNJA d.o.o., Trg Fontana 2, Buzet, OIB: 67402891950 (u daljnjem tekstu: EKSPERT GRADNJA d.o.o.) zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, teksta i ostali objavljeni materijal, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti EKSPERT GRADNJE d.o.o.

Uvodne odredbe

EKSPERT GRADNJA d.o.o. poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Kategorije prikupljanja podataka:

Osobni podaci se prikupljaju za slijedeće kategorije osoba:
– evidencije radnika – u okviru ove obrade vode se podaci koji su predviđeni propisima koji uređuju radne odnose, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreznim propisima i propisima koji uređuju računovodstvo. Zakonom o radu je propisana obveza evidentiranja podataka radnika i načinu vođenja evidencije o radnicima, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade.
– korisnici naših usluga (odnosno kupci) – podaci o osobi korisnika nužni su radi izdavanja računa, vođenja poslovnih evidencija, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade
– vlasnici nekretnina glede kojih su ostvareni preduvjeti za najam prostora ili zemljišta – podaci o osobi nužni su radi identifikacije osobe ovlaštene za poduzimanje pravnih poslova u vezi nekretnine, i radi izdavanja računa, vođenja poslovnih evidencija, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade.
– odgovorne osobe i kontakt osobe kod poslovnih partnera, ime i prezime zastupnika (kupci, dobavljači, sudionici itd.) – u okviru ove obrade vode se podaci o fizičkim osobama koje su ujedno i članovi organa trgovačkih društava, obrtnici te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i to glede subjekata s kojima Voditelj obrade ostvaruje neposredne poslovne odnose. Poslovni odnos i poslovna komunikacija bez tih podataka ne bi bili mogući, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade.
– kandidati za posao, učenici, studenti – svojevoljno dostavljaju svoje podatke u svrhu javljanja na otvoreni natječaj ili prijave za obavljanje prakse
– evidencija ispostavljenih računa – podaci o osobi korisnika nužni su radi izdavanja računa, vođenja poslovnih evidencija, slijedom čega su neophodni za izvršenje obveza voditelja obrade

Podaci pokriveni sustavom politike privatnosti

Podatke koje od Vas prvenstveno tražimo i koji su zaštićeni:
1. Ime i prezime,
2. Adresu prebivališta/boravišta, odnosno kućnu adresu/ adresu dostave računa,
3. Datum rođenja, mjesto rođenja
4. OIB,
5. Broj telefona/mobitela,
6. Presliku osobne iskaznice ili putovnice (koja sadrži fotografiju)
7. E-mail adresu
8. Broj računa (IBAN) za isplatu plaća radnicima, izvršenje uplata/ isplata
9. Druge osobne podatke nužne za postupanje po Vašem zahtjevu, odnosno nužne za ispunjenje određenog poslovnog odnosa
10. Ostali podaci koje navedete, a napomenete da želite da ostanu tajni.

Svrha dobivenih podataka

Svi podaci koje EKSPERT GRADNJA d.o.o. od vas dobije služe isključivo za:
– što učinkovitiji odgovor na Vaš upit
– osiguranje pružanja tražene usluge
– naše interne statističke obrade podataka
– mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala.

EKSPERT GRADNJA d.o.o. jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.
Obrađujemo Vaše podatke radi toga što su isti nužni za obavljanje osnovne djelatnosti Društva odnosno za pružanje usluge, te bez istih pružanje usluge ne bi bilo tehnički izvedivo.
Ustupanjem svojih osobnih podataka kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da vam se EKSPERT GRADNJA d.o.o. može obratiti u navedene svrhe.
U slučaju da ne želite da EKSPERT GRADNJA d.o.o. kontaktira s vama, dužni ste o tome izričito pisanim putem izvijestiti EKSPERT GRADNJA d.o.o., na mail adresu ekspert.gradnja@gmail.com ili na adresu Trg Fontana 2, 52420 Buzet.

Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku kada dostavite svoje podatke pristajete na to da s vama kontaktiramo i to predstavlja vaš izričit pristanak na kontakt.
Vaše podatke čuvamo u našim podatkovnim sustavima u skladu s važećom politikom čuvanja. Vrijeme čuvanja ovisi o zakonskih zahtjevima i poslovnim potrebama . Kad podatak više nije potreban odnosno kada se više ne koristi aktivno, isti se pohranjuje u arhivu te se trajno briše odnosno uklanja iz svih baza podataka nakon što protekne 5 godina. Nakon toga se EKSPERT GRADNJA više neće koristiti vašim podacima osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Sadržaj politike privatnosti

Vašu adresu e-pošte i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama izvan EKSPERT GRADNJA na raspolaganje bez vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. EKSPERT GRADNJA se drži stroge politike “no spam”. EKSPERT GRADNJA ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Kolačići i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim internet stranicama, i naš se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našoj web-stranici, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču odabirom izbornika „Help“) Informacije možemo također prikupljati primjenom „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja nam omogućuju saznati kad posjećujete naš portal i kako se koristite našim porukama e-pošte ili oglasima.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima.

Vaša prava u svezi s osobnim podacima

Općom uredbom o zaštiti podataka zajamčeno Vam je pravo na pristup i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, prenosivost podataka, ograničenje obrade svojih osobnih podataka, pravo na prigovor zbog obrade svojih osobnih podataka i pravo na prigovor kod nadzornog tijela.
Da biste koristili bilo koje od gore navedenih prava možete podnijeti zahtjev.

Niže u nastavku opisana su prava glede kojih možete podnijeti zahtjev:

Pravo na pristup
Omogućujemo vam da imate pristup svojim podacima koje obrađujemo. To znači da nas možete kontaktirati, a mi ćemo vam dati kopiju informacija o tomu koje vaše osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu.

Pravo na ispravak
Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zatražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo pogrešne ili nepotpune podatke koje o njemu obrađujemo. U slučaju da osobne podatke dobivamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najprije neposredno obratite dotičnom tijelu i ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje
Ukazujemo na okolnost da bez određenih osobnih podataka usluga koju pružamo neće biti moguće pružati te bi zahtjev za brisanjem tih podataka nužno doveo do prestanka pružanja usluge, nadalje udovoljit ćemo Vašem zahtjevu, osim ako utvrdimo da imamo pravnu podlogu za obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor
Imate pravo prigovarati na određene vrste obrade osobnih podataka.
Možete se suprotstaviti određenim korištenjima osobnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka nakon prethodne suglasnosti. Ako se usprotivite daljnjoj obradi osobnih podataka, to može smanjiti mogućnost korištenja naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zahtijevati da više ne obrađujemo vaše osobne podatke u određene svrhe. U tom slučaju vaše osobne podatke ubuduće nećemo koristiti u svrhe na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, a vi ih možete poslati drugom upravitelju. Napominjemo da se to odnosi samo na podatke koje smo dobili neposredno od vas.

Komunikacija i ostvarivanje prava
Prava možete ostvariti na način da nam na adresu pošaljete običnu poštu ili elektroničku poštu. Možemo odbiti zahtjeve koji se nerazumno ponavljaju, pretjerani su ili vidljivo neutemeljeni.
Ako mislite da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

 

Vaša suglasnost

Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da EKSPERT GRADNJA d.o.o. vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike privatnosti.

Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

Dodatna objašnjenja

S uporabom naše stranice potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i zaštitu osobnih podataka i da se s njom slažete.

Ako imate dodatna pitanja, probleme ili napomene u vezi s našom politikom privatnosti, možete nam to poručiti pismeno na ekspert.gradnja@gmail.com ili na adresu Trg Fontana 2, 52420 Buzet.