Europska-unija-Zajedno-do-fondova-EU
konkurentnost-kohezija
logo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o.  započela je provedbu EU projekta: „Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove

Na dan  27.03.2017. godine poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. je započelo s provedbom projekta „Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove “. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kao posljedica provedbe projekta „Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove “ EKSPERT GRADNJA d.o.o. biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, povećani prihod od prodaje, rast prihoda od izvoza MSP-a u razdoblju do 2021. godine.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta:  Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove
Trajanje: 27.03.2017- 27.05.2019.
Vrijednost projekta: 3.359.250,00 HRK
EU sufinanciranje:  1.534.052,00 HRK

Korisnik: EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Opći cilj:  Povećanje izvoza, jačanje kapaciteta i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti u RH, poticanje ravnopravnosti u društvu.
Kontakt osoba: Siniša Vivoda, ekspert.gradnja@gmail.com, 052/662-987

Specifični ciljevi:

  • proširenje kapaciteta za izvođenje zemljanih radova, povećani prihod poduzeća, realizacija izvoznih poslova, smanjenje emisije Nox spojeva, povećanje broja zaposlenih, promicanje ravnopravnosti
Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije

Poduzeće EKSPERT GRADNJA d.o.o. je dana 04.02.2020. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se konkurentnost i prihodi poduzeća.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije
Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.
Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 163.923,96 HRK
EU sufinanciranje: 83.940,77 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 16.12.2019.- 16.06.2021.
Kontakt osoba: Siniša Vivoda

EKSPERT GRADNJA d.o.o. je 20. siječnja 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva gospodarstva, i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane i EKSPERT GRADNJE d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Obradimo/reciklirajmo građevinski otpad!“.

Nositelj projekta: EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 8.619.702,62 kn
EU udio u financiranju projekta: 4.037.255,10 kn
Razdoblje provedbe 3/2/2020-3/2/2023.

Kontakt osobe:
Silvija Božić, ekspert.nabava@gmail.com
Ardea Segnan, ardea.segnan@sensum.hr

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
2. Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevinskog otpada
3. Upravljanje projektom
4. Promidžba i vidljivost

Predmetni projekt predstavlja ulaganje poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o. u nabavu i uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta građevnog otpada u kojem će se vršiti recikliranje odnosno obnavljanje građevnog otpada postupkom R5.

Projekt doprinosi unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje kapaciteta za obradu/recikliranje građevnog otpada na području Istarske županije i Republike Hrvatske.