EU projekti

EKSPERT GRADNJA d.o.o. je 10. studenog 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja teHrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije s jedne strane i EKSPERT GRADNJE d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom “EKSPERT GRADNJA ULAŽE U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“.

Podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Ekspert gradnja ulaže u digitalnu i zelenu tranziciju
 • Referentna oznaka: KK.11.1.1.01.0087
 • Nositelj projekta: EKSPERT GRADNJA d.o.o.
 • Ukupna vrijednost projekta: 5.991.626,20 HRK
 • EU sufinanciranje projekta: 1.610.331,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2021. - 01.09.2023.
 • Nabava vozila sufinancirana je sredstvima Europske unije iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.
 • Kontakt osobe: Andrea Brnić Vivoda , ekspert.nabava@gmail.com i Matej Suman, matej.suman@sensum.hr
 • http://www.strukturnifondovi.hr

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećanje ulaganja u zelene i digitalne tehnologije
 2. Uvođenje novih tehnoloških rješenja
 3. Povećanje prihoda od prodaje Prijavitelja
 4. Povećanje prihoda od izvoza prijavitelja
 5. Otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih u RH

ESKPERT GRADNJA d.o.o. želi utjecati na modernizaciju organizacije procesa proizvodnje i poslovanja ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem pokretanja procesa digitalne transformacije organizacije.

Glavni cilj digitalne transformacije je poboljšanje performansi, veća konkurentnost i brža prilagodba okruženju koje se neprestano i ubrzano mijenja. Implementacija novih tehnologijaomogućuje optimizaciju poslovnih procesa, rezanje troškova i nova digitalna radna mjesta.

Ulaganjima predviđeni projektom uvest će se nove tehnologije i tehnološka rješenja u proizvodne i organizacijske procese koji će rezultirati učinkovitijim korištenjem resursa i naknadnimkorištenjem proizvoda koji proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline. Nadalje, uvođenjem tehnoloških mjera u proizvodni i radni proces doprinijeti će se smanjenju utroška energije ienergetskoj učinkovitosti procesa.

Provedbom projekta doprinijet će se kružnom gospodarstvu kroz smanjenje nastanka otpada i naknadnog korištenja proizvoda sirovine koja proizlazi iz zaokružene proizvodne cjeline.

SHOPPING CART