Tvrtka posjeduje certifikate:

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
sustav upravljanja kvalitetom sustav upravljanja okolišem
9001 14001

Ekspert gradnja d.o.o. Buzet posjeduje:

Suglasnost („licencu“) Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa: UP/I-360-02/14-04/213 Ur.broj: 531-04-1-14-4 od 31.03.2014. godine kojom se izvođaču Ekspert gradnji d.o.o. Buzet daje suglasnost na rok od 5 godina za: skupinu F građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina.