Certifikati

Ekspert gradnja d.o.o. počevši od 2012. godine zadovoljava zahtjevne norme za ISO 9001:2015 za sustav upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2015 za sustav upravljanja okolišem.

ISO 9001 - SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Posjedovanjem ovog certifikata dokazuje se uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u našoj organizaciji. Sustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 organizacija dokazuje svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve zakona i propisa.

ISO 14001 - SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Certifikat ISO 14001 predstavlja vodič za upravljanje poslovnim aktivnostima u skladu s načelima te sprečavanju onečišćenja. Posjedovanjem ovog certifikata osigurali smo sukladnost sa zakonodavstvom u području zaštite okoliša, povećali iskoristivost energije i resursa te time smanjili operativne troškove.

CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

To je dokument kojim se izražava sukladnost kontrole tvorničke proizvodnje za građevni proizvod/skupinu proizvoda sa zahtjevima certifikacijske sheme, a izdaje ga certifikacijsko tijelo za kontrolu tvorničke proizvodnje. Certifikat ima neograničenu valjanost, a u skladu s odgovarajućom tehničkom specifikacijom za proizvod provode se daljnje radnje na temelju kojih se u pravilu jednom godišnje (za određene proizvode više puta godišnje, u skladu sa certifikacijskom shemom) ocjenjuje njegova valjanost.

IZJAVE O SVOJSTVIMA

Na temelju dobivenog certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje sastavlja se Izjava o svojstvima čime se dokazuje da je građevni proizvod sukladan zahtjevima hrvatske tehničke specifikacije. Ona sadrži sve o svojstvima bitnih značajki građevnog proizvoda. Izdavanjem Izjave o svojstvima proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost građevnog proizvoda s tako iskazanim svojstvima. Ako nema objektivnih naznaka o suprotnom, dionici tržišta građevnih proizvoda, Ministarstvo i osobe ovlaštene za provedbu nadzora nad primjenom ovoga Zakona trebaju smatrati da je izjava o svojstvima koju je sastavio proizvođač točna i pouzdana. Izjava o svojstvima je valjana i ne povlači dok je certifikat valjan.

SHOPPING CART