EU projekti

Reference

Glavni cilj digitalne transformacije je poboljšanje performansi, veća konkurentnost i brža prilagodba okruženju koje se neprestano i ubrzano mijenja. Implementacija novih tehnologijaomogućuje optimizaciju poslovnih procesa, rezanje troškova i nova digitalna radna mjesta.

Predmetni projekt predstavlja ulaganje poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o. u nabavu i uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta građevnog otpada u kojem će se vršiti recikliranje odnosno obnavljanje građevnog otpada postupkom R5.

Kao posljedica provedbe projekta „Modernizacija i proširenje kapaciteta za izvođenje iskopa i zemljane radove “ EKSPERT GRADNJA d.o.o. biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, povećani prihod od prodaje, rast prihoda od izvoza MSP-a u razdoblju do 2020. godine.

Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja EKSPERT GRADNJA primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća EKSPERT GRADNJA d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se konkurentnost i prihodi poduzeća.

SHOPPING CART